Contoh Daftar Lampiran Skripsi Jurusan Manajemen Perhotelan

Lampiran 1 Surat permohonan riset............................................................................... 44

Lampiran 2 Surat balasan riset....................................................................................... 45

Lampiran 3 Surat tanda bukti riset..................................................................................46

Lampiran 4 Surat permohonan kuesioner kepada juru masak............................................ 47

Lampiran 5 Daftar bimbingan Tugas Akhir................................................................... ..48

Lampiran 6 Gambar Store............................................................................................. 49


Facebook Comment